Danski_int kopia

Ur. w Radomiu. W latach 1995–2000 studiował w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej (obecnie UTH w Radomiu).
Dyplom w zakresie działań multimedialnych uzyskał w 2000 r. w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera.
W Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu pracuje od 2000 r.
Od 2012 r. prodziekan na macierzystej Uczelni, a od 1 października 2019 r. kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych.
Od 1 stycznia 2018 r. zatrudniony na stanowisku prof. UTH Rad.
Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Współpracuje z radomskim wydawnictwem „LUCKY” (od roku 2014).
Od grudnia 2022 roku pełni funkcję kuratora Galerii „Na piętrze” w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży.
Laureat kilkudziesięciu nagród w konkursach graficznych.
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023 (ekspert zespołu sztuki).
Uprawia twórczość w zakresie grafiki, rysunku i nowych mediów.
Prace w zbiorach: Galerii Test w Warszawie (kolekcja „Warszawska Grafika Miesiąca”), Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, International Biennial of Miniature Art Timisoara, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach (ex librisy), Centrum Sztuki Współczesnej Toruń (ex librisy), Wspólnota Gdańska (ex librisy), „Liuben Karavelov”
Regional Library – Ruse, Bułgaria (ex librisy).
Kontakt: mdanski@wp.pl